Om Oss

Entrepreneur Sthlm är en webbplats som samlar artiklar om nytänkande, innovation och entreprenörskap inom främst Stockholmsområdet. Vi publicerar artiklar och inlägg om senaste tillskotten, uppfinningarna och idéerna i Sverige och Stockholm, och bidrar till att sprida information och kunskap om våra svenska förmågor inom ny teknik och idérikedom. Stockholmsregionen har ofta imponerat när det kommer till innovation och entreprenörskap och här på Entrepreneur Stockholm kan du ta del av senaste nytt på denna front.

entrepreneur sthlm om oss

Flera aktörer som jobbar för entreprenörer i Stockholm

Det finns flera aktörer som dessutom stödjer och supportar nytänkande och idéer i Sverige som vi vill belysa. Några exempel är ALMI Företagspartner, Innovationsbron Stockholm och Stockholm Business Region tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län. Oss själva och dessa andra aktörer vill göra det enklare för länets entreprenörer att få tillgång till professionellt stöd och kvalitativ rådgivning samt också tillföra resurser på ett eller annat sätt för att stödja utveckling av tjänster och produkter.

Dessa aktörer skall alltså arbeta för att länets entreprenörer, innovatörer och befintliga företagare, oavsett kön, bakgrund, bransch eller företagsform, på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till professionell rådgivning i ett kvalitetssäkrat och transparant stödsystem.

Övergripande mål

I strategin presenteras en vision, tre övergripande mål och fem strategier för länets framtida entreprenörskapsarbete. Strategin har fokus på de offentligt finansierade aktörerna och den del av arbetet som är inriktat på rådgivning och finansiering till länets entreprenörer och innovatörer.

  • Att utveckla Stockholms län som en sammanhållen region där samverkan mellan aktörerna bidrar till ökad effektivitet och kundnytta i stödet till entreprenörskap.
  • Att vara en ledande tillväxtregion genom att stödet till entreprenörskap utgår från entreprenörens/individens behov.
  • Att vara en öppen och tolerant region där arbetet med entreprenörskap präglas av mångfald och öppenhet, oavsett kön, etnicitet eller företagsform.

Strategier för att lyfta entreprenörskap

  • Främja entreprenörskap och innovationer
  • Stöd och rådgivning till entreprenörskap och innovationer
  • Finansiering och riskkapital
  • Stöd till utveckling av företag och kommersiell samverkan
  • Regionens företagsklimat