Startup-företag utmanar storbankerna

Startup-företaget med framtidsutsikter

Bolånegruppen som är ett företag grundat 2014 av vännerna Carl-Johan Nordquist och Dag Wardaeus. Bolånegruppens affärsidé var att företaget skulle förhandla om bolåneräntor hos Sveriges banker åt större grupper av kunder åt gången.

startup

En “pivot” hos företaget har nu gjorts, och man har dessutom ändrat namn till Hypoteket. Det man vill göra nu är att inte förhandla med bankerna när det kommer till räntorna, vill man istället sköta hela processen själv istället. Processerna innefattar de som har med bolån att göra och istället förmedla dessa bolån via en fond som försäkringsbolag och pensionsfonder kan investera i. Detta berättar de när de blir intervjuade av tidningen Dagens Industri.

Idén ursprungligen från Holland

“Nu jobbar vi med att nå ut med information till försäkringsbolag och pensionsfonder om vår tjänst och att vi släpper den efter sommaren”, säger Carl Johan Nordquist.

Den här idén med att starta upp en fond till bolån som finansieras av pensionsfonder och försäkringsbolag kommer från början från Holland. Det som har hänt här, precis som i många andra länder, är att storbankerna förlorat stora marknadsandelar till nya mindre aktörer på bolånemarknaden.

Vi ser just detta i Sverige också, och man hade en situation i Holland där storbankerna hade hand om en majoritet av denna marknad innan. Vad man ser idag är att pensionsfonderna tagit 12 % i marknadsandelar, och förra året utgjorde bankernas andel av nyutlåningen under 50 % för första gången.

Carl-Viggo Östlund, som tidigare var verkställande direktör på SBAB och Nordnet, har nu stigit in som styrelseordförande och investerare på Hypoteket. Östlund ser den förändring som sker i Holland som starten på en ny trend.

”Vi ser hur flera europeiska marknader följer Hollands exempel, och nu är det dags på den svenska marknaden. Bankerna får oerhört svårt att hindra denna utveckling. Om vi inleder samma omstöpning som skett i Holland kan över 350 miljarder i svenska bolån ha flyttat ut från storbankerna inom fyra år”, skriver han i  ett skriftligt meddelande.

Företaget Schibsted investerade förra året  i Bolånegruppen: med etta blev dom en minoritetsägare i företaget. En nyemission på 5 miljoner kr gjordes förra året; vilket med största sannolikhet är investeringen från Schibsted.

“Med gruppförhandlingarna kunde vi få ett transparent pris men däremot lyckades vi inte förenkla processen för våra kunder. Enda sättet att göra det är att konkurrera med bankerna och ta fram en bättre bolåneprodukt”, säger Carl Johan Nordquist.