skidbike sthlm

Unik produkt från Gotland når världen

Cedergrens mekaniska verkstad behöver inte vara ute på hal is. Deras senaste produkt Skid Bike, halkträningsutrustning för tvåhjuliga fordon, får positivt gensvar både i Sverige och internationellt.

– För att göra en lång historia kort. Det 105-åriga företaget har många strängar på sin lyra. I Gotländska Klintehamn där de verkar servar de entreprenadmaskiner, utför rörmokeri, säljer värmepumpar och reservdelar – bland annat. För cirka 30 år sedan startade tillverkningen av Skid Car, halkträningsutrustning som gör det möjligt att träna halkkörning året runt utan halt underlag. Och nu är det Skid Bike som är i ropet – en unik produkt med stor potential på flera marknader.

Med hjälp av finansieringsstöd för produktutveckling har företaget kunnat anamma ett för dem nytt arbetssätt med Skid Bike.

– Förut utvecklade och byggde vi direkt från våra idéer i huvudet. Nu har vi fått möjligheten att gå den andra vägen, det vill säga ta hjälp av teknik och människor som kan rita upp allt i CAD-program. Vi kan därmed fokusera mer på design och användarvänlighet, vilket leder till en bättre och mer konkurrenskraftig slutprodukt, berättar Curt Cedergren, som äger företaget tillsammans med sin bror Björn Cedergren.

Skid Bike har fått mycket god respons och nu är förhoppningarna stora att Skid Bike ska ge företaget ytterligare luft under vingarna. Cedergrens mekaniska räknar med att sälja cirka 500 Skid Bike under en 10-årsperiod, vilket innebär en stor ökning av omsättningen.

– Vi har besökt tre mässor i USA och fått mycket positivt gensvar från allmänhet och aktörer som har behov av en produkt som Skid Bike. Här i Sverige för vi dialog med trafikverket.

Goda affärer ger positiva effekter både i företaget och för tillväxten i Klintehamn.

– Hittills har vi anlitat en konsult lokalt som gjort CAD-ritningarna och lärt oss mer om den tekniken, men vi ser också framtida behov av att anställa både på marknadsförings- och produktionssidan.